مطالب توسط

اجرای “طرح الگوی کشت” آخرین نسخه راه نجات کشاورزی است؟

محدودیت منابع آبی در سال های اخیر تهدیدی برای بخش کشاورزی به شمار می رود که کشاورزان برای ادامه کار و تولید چاره ای جز به کارگیری راهکارهای جدید ندارند.تغییرات اقلیمی به‌عنوان یکی از مسائل مهم و مطرح جهانی در دهه‌های اخیر به یکی از معضلات عمده زیست‌محیطی تبدیل‌شده است. در این میان وضعیت ایران نگران کننده تر است. با همه این هشدارهای مهم، حالا و پس از گذشت سال ها، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از اجرایی شدن طرح الگوی کشت آن هم به طور آزمایشی خبر داده‌اند. در این زمینه با عنایت‌ا… بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز گفتگویی انجام شد که آنچه در ذیل می خوانیم شرحی از این گفتگو است: