چگونه دولت ها فکر می کنند: عقلانیت سیاست خارجی

چگونه دولت ها فکر می کنند: عقلانیت سیاست خارجی

نویسندگان:

John J. Mearsheimer  –Sebastian Rosato

۵ سپتامبر ۲۰۲۳

 

بررسی مبتکرانه یک سوال محوری در روابط بین الملل: آیا دولت ها عقلانی عمل می کنند؟

 

برای درک سیاست جهانی، باید درک کنید که دولت ها چگونه فکر می کنند. آیا دولت ها منطقی هستند؟ بسیاری از تئوری روابط بین الملل چنین فرض می کنند. اما بسیاری از محققان معتقدند که رهبران سیاسی به ندرت منطقی عمل می کنند. این موضوع هم برای مطالعه و هم برای اجرای سیاست بین‌الملل بسیار مهم است، زیرا تنها در صورتی که دولت‌ها منطقی باشند می‌توانند رفتار آنها را درک و پیش‌بینی کنند.

جان جی. میرشایمر و سباستین روزاتو استدلال می‌کنند که تصمیم‌های عقلانی در سیاست بین‌الملل بر نظریه‌های معتبری در مورد نحوه عملکرد جهان و بیرون آمدن از فرآیندهای تصمیم‌گیری مشورتی استوار است. با استفاده از این معیارها، آنها به این نتیجه می رسند که بیشتر حالت ها در بیشتر مواقع منطقی هستند، حتی اگر همیشه موفق نباشند. میرشایمر و روزاتو موضع خود را مطرح می‌کنند و بررسی می‌کنند که آیا رهبران جهان گذشته و حال، از جمله جورج دبلیو بوش و ولادیمیر پوتین، در چارچوب رویدادهای تاریخی مهم، از جمله جنگ‌های جهانی، جنگ سرد و پست، عقلانی عمل کرده‌اند یا خیر.

میرشایمر و روزاتو با بررسی این مفهوم بنیادی به شیوه‌ای بدیع و جامع نشان می‌دهند که رهبران چگونه فکر می‌کنند و چگونه برای برخورد با سایر دولت‌ها سیاست‌گذاری می‌کنند..