اطلاعیه

 

بدین وسیله باطلاع کلیه دوستان و علاقمندان مجله روند اقتصادی میرساند که این مجله از سال 1383 بصورت مکتوب واز سال 1400 بصورت برخط با ادرس    

 www.ravandeghesadionline.ir

.در اختیار عموم قرار میگرفت. از ابتدای سال 1403 بنا بدلایل مختلف که مهمترین ان اقتصادی و مالی است تصمیم گرفته شد به فعالیت این مجله خاتمه داده شود. لذا از تاریخ 1403/1/1 سایت فوق غیرفعال گردید