نوشته‌ها

Article by: Seyed Hossein Marashi h.marashi@gmail.com +98-915-325-5535

هوش مصنوعی و دیپلماسی

تحلیل افکار عمومی و پیش‌بینی واکنش احتمالی آن‌ کار بسیار پیچیده‌ای است. این‌جا است که هوش مصنوعی به کار می‌آید. هوش مصنوعی را می‌توان طوری طراحی کرد که با تغذیه از منابع وسیع اطلاعاتِ موجود در رسانه‌ها، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی متعلق به یک کشور، رفتار مردم را پیش‌بینی کند. این‌گونه اطلاعات هرچه سریع‌تر در اختیار دیپلمات‌ها قرار بگیرد، سریع‌تر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری درست و به‌موقع شود.