نوشته‌ها

آینده دلار

آینـــده دلار

استفاده از دلار به عنوان یک سلاح ، سبب خواهد شد هم متحدین و هم دشمنان ایالات متحده برای توسعه ارزهای جایگزین ذخیره شده اقدام کنند.