نوشته‌ها

طلا و ارز نانشان را امسال به بازار دادند

نوسان قیمت دلار در سال 1401 چالش بزرگی برای اکثر سرمایه‌گذاران بود، قیمت دلار نه فقط در بازار ارز، بلکه در اکثر بازارهای پولی و مالی رایج در کشور نیز تأثیرگذار است. پیش‌بینی درباره رفتار آینده قیمت دلار، حائز اهمیت برای تمام سرمایه‌گذاران است و نمی‌توان از اثرگذاری آن بر وضعیت معیشتی مردم نیز چشم پوشی کرد.

گویی نمی دانند که نمی دانند

سید مرتضی افقه