نوشته‌ها

7 بهترین کتاب اقتصاد در سال 2022؛ بیاموزید که اقتصاد در جامعه و زندگی روزمره چگونه عمل می کند.

اقتصاد و چگونگی تأثیر آن بر خانواده‌ها امروز یک موضوع داغ است که در هفت کتاب برتر اقتصادی بررسی می شود.