مطالب توسط

گلازیف، نظم نوین اقتصاد جهانی و خروج از سیستم دلار، خیال پردازی یا واقعیت

نشریه اینترنتی غربی The cardle که «سرگی گلازیف» اقتصاد دان روس را به عنوان یکی از اثر گذارترین اقتصاد دانان جهان معرفی نموده مصاحبه ای از وی منتشر کرده است .