مطالب توسط

تجارت ازاد

تجارت آزاد، نظریه‌های مخالف و موافق تجارت آزاد به یک مفهوم اقتصادی پیچیده‌ای اطلاق می‌گردد که با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی در سطح جهانی و بین المللی از طریق رفع موانع تجاری وتوسعه تبادلات کالا و خدمات میان کشورها محقق می‌گردد. در واقع، به عملیاتی شدن بخشی از سیاست اقتصادی که در آن چهارچوب، کالا بیشتر بدانید