بررسی اجمالی از جلسه 53 مجمع جهانی اقتصاد

داووس (سوییس)16 -20 ژانویه: جهان امروز در یک نقطه عطف بحرانی قرار دارد. محرک های دوگانه همه گیری کووید-19 و جنگ در اوکراین سیستم جهانی را که از قبل شکننده بود متزلزل کرد. رشد اقتصادی در بزرگترین اقتصادهای جهان در حال توقف است، در حالی که از باد مخالف افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی عبور می کند. برای اولین بار از دهه 1970، جهان با یک عدم تعادل نامطمئن مواجه است که رشد و تورم در جهت مخالف حرکت می کند. این امر در کنار تشدید تکه تکه شدن ژئواکونومیک، آسیب پذیری بخش مالی، از جمله افزایش قیمت دارایی ها و سطوح بالای بدهی و بحران آب و هوایی که از کنترل خارج می شود، رخ می دهد، که می تواند هر گونه کندی رشد، به ویژه در بازارهای نوظهور را تشدید کند. تا زمانی که به این خطرات سیستمی و مرتبط پرداخته نشود، وعده “دهه اقدام” ممکن است به دهه عدم اطمینان و شکنندگی تبدیل شود.

در مقابل این پس‌زمینه بی‌سابقه، مجمع جهانی اقتصاد پنجاه و سومین نشست سالانه خود را در ژانویه برگزار می‌کند تا بر ارزش و ضرورت گفت‌وگو و همکاری عمومی-خصوصی، نه تنها برای عبور از بحران‌های جاری، بلکه مهم‌تر از آن برای هدایت سیستم‌های ملموس، تأکید کند. تغییر مثبت در بلند مدت برای بیش از 50 سال، مجمع جهانی اقتصاد فضایی را برای رهبران فراهم کرده است تا با روحیه بهبود وضعیت جهان در بحث های همتا به همتا شرکت کنند. هرگز این مأموریت مهم تر از این نبوده است. بنابراین، یافتن راه‌هایی برای احیای حس عاملیت جمعی و تبدیل اقدامات تدافعی به سیاست‌ها و استراتژی‌های تجاری پیشگیرانه و مبتنی بر چشم‌انداز در قلب جلسه جای خواهد داشت. وسعت بحران‌های کنونی و پتانسیل بحران‌های آینده کمتر از این نمی‌خواهد.

برنامه:

اصل اساسی برنامه این پیش فرض است که بحران های کنونی، به همان اندازه که جدی هستند، مظاهر کمبودهای سیستمی بزرگ تر هستند که در طول زمان به وجود آمده اند. آن ها همچنین نتیجه یک دید محدود از سیستم ها به عنوان بخش ها هستند تا موجودیت های چند رشته ای واقعی و شبکه ای که بسیار پویا هستند. به ویژه در زمینه روندهای متای انقلاب صنعتی چهارم و تغییرات آب و هوا این موضوع صدق می کند.

بنابراین، از نظر موضوعی، این برنامه تمرکز دوگانه ای برای بررسی اهرم هایی برای رسیدگی به چالش های فعلی خواهد داشت و در عین حال آن ها را در برابر پس زمینه الزامات تحول سیستم همراه قرار می دهد.

به طور مشخص به موارد زیر نگاه خواهیم کرد:

  1. رسیدگی به بحران های انرژی و غذا در چارچوب یک سیستم جدید برای انرژی، اقلیم و طبیعت

انتقال انرژی و تغییرات آب و هوایی به طور جدایی ناپذیری مرتبط هستند و تأثیر آن در ماه های اخیر احساس شده است. در حالی که یک انتقال جهانی انرژی در حال انجام است، اقدامات بیشتری برای کاهش انتشار کربن و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی مورد نیاز است. اقدامات حیاتی برای تسریع انتقال انرژی شامل جدا کردن رشد اقتصادی از مصرف انرژی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، جریان اصلی نوآوری های تکنولوژیکی پیشرفت و پرداختن به برابری است. به‌جای استفاده از بحران جاری به‌ عنوان بهانه‌ای برای چشم پوشی از سیاست‌هایی که از انتقال به منابع انرژی پایدارتر حمایت می‌کنند، باید از این لحظه برای توسعه برنامه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی جاه‌طلبانه‌تر، جامع‌تر و پایدارتر استفاده کرد که به جهان برای دستیابی به اهداف 2030 کمک می‌کند.

  1. پرداختن به تورم بالا، رشد پایین، اقتصاد با بدهی بالا در چارچوب یک سیستم جدید برای سرمایه گذاری، تجارت و زیرساخت.

سیاست گذاران در حال حاضر با فضای مالی محدود عمل می کنند، در حالی که فشار تورمی باعث تشدید سیاست پولی می شود. سیاست‌های پولی سخت‌تر نیز بر بازارهای نوظهور تأثیر می‌گذارد، به طوری که بسیاری از آن ها اکنون در تلاش برای پرداخت بدهی‌های خود هستند. اقدامات حمایتی همچنین دستور کار تجارت جهانی را که در مرکز رونق اقتصادی 30 سال گذشته قرار داشت، تهدید می کند. این امر پس از همه‌گیری کووید-19 رخ می‌دهد که 120 میلیون نفر دیگر را به فقر شدید سوق داده و کمبود بودجه زیرساخت‌های حیاتی را در سراسر بازارها آشکار کرده است. در دنیای چندقطبی، اصلاح مجدد دستور کار اقتصادی در امتداد خطوط استراتژیک و بازسازی اعتماد به نظام بین‌الملل مستلزم همکاری دقیق بین همه سهام داران و چشم‌اندازی جدید برای شکوفایی و توسعه اقتصادی است.

  1. پرداختن به بادهای پیش روی صنعت در چارچوب یک سیستم جدید برای مهار فن آوری های مرزی برای نوآوری و انعطاف پذیری بخش خصوصی.

صنایع مجبور به ارزیابی مجدد تصمیمات سرمایه گذاری، تولید و نوآوری خود با ظهور چهارمین انقلاب صنعتی (IR4)، تغییرات آب و هوا و چندپارگی ژئوپلیتیکی در سال های اخیر هستند. برای عبور از نقاط اصطکاک فعلی و تقویت رقابت‌پذیری آینده، شرکت‌ها باید فناوری‌های نوظهور IR4 و همچنین بهینه‌سازی چابکی را تقویت کنند. آن ها همچنین نیاز به تحقق سرمایه داری ذینفعان از طریق کسب و کار اصلی و مدل های عملیاتی دارند، نه تنها برای ایجاد انعطاف پذیری امروز، بلکه برای شکل دادن به رفاه اجتماعی-اقتصادی محیطی آینده. برای انجام موفقیت آمیز این کار، همکاری باید در میان اکوسیستم های متنوع، از جمله رقبا، شرکت های دیگر صنایع و نوآوران تقویت شود.

  1. رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های اجتماعی کنونی در چارچوب یک سیستم جدید برای کار، مهارت و مراقبت

آمارهای رسمی نشان می دهد که با وجود بحران فزاینده اقتصادی جهانی، کارگران همچنان به ترک شغل خود ادامه می دهند – یا به فکر ترک شغل خود هستند. با وجود تعداد زیاد مشاغل خالی و بازارهای کار تنگ در بسیاری از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، دستمزدهای واقعی در بسیاری از دسته‌های شغلی در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی در حال کاهش است. به موازات آن، بازارهای نوظهور با فشار بیکاری قابل توجه ناشی از رکود اقتصادی مواجه هستند که منجر به افزایش فشار اجتماعی می شود. جهان خواستار یک قرارداد اجتماعی جدید است که از سرمایه گذاری قوی در آموزش، مهارت ها و مراقبت های بهداشتی حمایت می کند که تقاضای برآورده نشده را پر می کند، زمینه را برای تحرک اجتماعی و در نهایت اقتصادهای اثبات کننده آینده فراهم می کند.

  1. پرداختن به مخاطرات ژئوپلیتیک کنونی در چارچوب یک سیستم جدید برای گفتگو و همکاری در جهان چند قطبی

سیستم هایی که منافع مشترکی به همراه داشتند، مانند تجارت، به عنوان سلاح برای مجازات رقبا مورد استفاده قرار گرفته اند و مناطقی که زمانی الگوی همکاری بودند، مانند تغییرات آب و هوایی، در خطر تبدیل شدن به خط مقدم رقابت هستند. تهاجم روسیه به اوکراین آخرین حرکت در دوری از چیزی بود که برای ربع قرن پس از پایان جنگ سرد اتفاق نظر وجود داشت و آن نظم جهانی عمدتاً مشارکتی بود. فضای ژئوپلیتیک از همکاری به رقابت تبدیل شد. نیاز روزافزونی به یک سیستم جهانی جدید وجود دارد که بیشتر مبتنی بر ذینفعان باشد و برای مدیریت پویایی های قرن بیست و یکم مجهز باشد.

یک جریان کاری ویژه در سراسر این موضوعات به رهبری اختصاص خواهد یافت، با تمرکز ویژه بر انعطاف پذیری در سطوح فردی و سازمانی.

این نشست همچنین دهکده همکاری جهانی را فعال می‌کند، تلاشی پیشگام برای گسترش همکاری‌های دولتی و بخش خصوصی در مهم‌ترین چالش‌های جهان با استفاده از محیط‌های دیجیتالی همه جانبه.

جلسه:

این اجلاس از 16 ژانویه تا 20 ژانویه برگزار می شود. این چهار روز طیف گسترده‌ای از قالب‌ها را برای تعامل و یادگیری پوشش می‌دهد و به رهبران ابزارهای لازم برای رسیدگی به پیچیدگی فعلی و ساختن آینده را می‌دهد. آن ها حول محور سه کهن الگوی زیر می چرخند:

*گفتگوها برای ایجاد تفاهم و همسویی و تبادل بینش

*گردهمایی جوامع با هدف برای هدایت اقدامات ملموس در مورد مسائل کلیدی جهانی

*فرصت هایی برای آینده نگری و کشف برای مقیاس نوآوری های حیاتی جامعه

در این نشست سخنرانی‌های سران مهم دولت‌ها و نمایندگان آن ها و همچنین بحث‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی مختلف مانند گفتگوهای استراتژی کشور، گفتگوهای دیپلماسی و گردهمایی غیررسمی رهبران اقتصاد جهانی (IGWEL) برگزار می‌شود. همچنین انجمن های تجاری برتر مانند شورای تجارت بین المللی، جامعه روسای و فرمانداران صنعت را گرد هم می آورد.

بسیاری از جلسات به صورت مستقیم در وب سایت و کانال های رسانه های اجتماعی فروم و همچنین برنامه دیجیتال پیشرفته آن، TopLink، به صورت عمومی پخش می شود، که فرصتی را برای جامعه اعضای دیجیتال و عموم مردم فراهم می کند تا در بحث ها شرکت کنند. علاوه بر این، جلسات توجیهی به موقع کارشناسان به شرکت کنندگان و عموم مردم کمک می کند تا در مورد آخرین تحولات در امور جاری در زمان جلسه اطلاعاتی کسب کنند.

شرکت در نشست سالانه با دعوت از انجمن های زیر صورت گرفته است:

*مدیران ارشد و روسای انجمن 1000 شرکت شریک که فعالانه در ابتکارات و جوامعی مانند شورای تجارت بین‌المللی، جامعه روسای و فرمانداران صنعت مشارکت دارند.

*چهره های عمومی از سراسر جهان از جمله کشورهای G7 و G20، و همچنین روسای سازمان های بین المللی

*رهبران برجسته ترین جوامع مدنی، کارگری، سازمان های رسانه ای و همچنین اندیشمندان و دانشگاهیان برتر

*اعضای انجمن نوآوران جهانی و پیشگامان فناوری، انجمن شکل دهندگان جهانی، انجمن رهبران جوان جهانی و بنیاد شواب برای کارآفرینی اجتماعی.