نمودار هفته صندوق بین المللی پول: رشد اقتصادی

آخرین پیش‌بینی‌های رشد جهانی، چالش‌های پیش روی اقتصادها را نشان می‌دهد. کاهش جهانی گسترده خواهد بود و بسیاری از اقتصادها در آستانه انقباض هستند و چشم‌انداز آن نامشخص است.

چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول که هفته گذشته منتشر شد، پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی از 3.2 درصد در سال جاری به 2.7 درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی سال 2022 نسبت به آخرین تخمین در ژوئیه بدون تغییر بود، اما سال آینده 0.2 درصد کاهش یافت.

کاهش سرعت جهانی گسترده خواهد بود و پیش‌بینی سال 2023 کمتر از نیمی از رشد 6 درصدی سال گذشته است. تخمین زده می شود که کشورهایی که حدود یک سوم اقتصاد جهانی را تشکیل می دهند، در سال جاری یا سال آینده، در دو فصل کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی داشته باشند. چشم انداز نیز مملو از عدم قطعیت است. ما تخمین می زنیم که یک در چهار، احتمال وجود دارد که رشد جهانی در سال آینده به زیر 2 درصد برسد و احتمال 10 تا 15 درصد کاهش آن به زیر 1 درصد وجود دارد.

“نمودار هفته” همه پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی را در آخرین ارزیابی صندوق بین المللی پول گرد هم می‌آورد. لینک نمودار را برای خوانندگان محترم در پایان مطلب قرار می دهیم.برای مشاهده پیش‌بینی‌ها روی اقتصاد کلیک کنید. لغزنده را برای داده های تاریخی یا تخمین های آینده حرکت دهید.

https://www.imf.org