چشم انداز انرژی شرکت بریتیش پترولیوم برای سال 2023

اسپنسر دیل*

این چشم انداز بر سه سناریو اصلی متمرکز است:

تسریع، صفر خالص و شتاب جدید.

این سناریوها پیش بینی آنچه احتمال وقوع دارد یا آنچه بریتیش پترولیوم دوست دارد اتفاق بیفتد، نیستند. بلکه در این چشم انداز پیامدهای احتمالی سناریوهای مختلف را بررسی می کنند و مفروضات مربوط به ماهیت انتقال انرژی و عدم قطعیت در مورد آن قضاوت ها و سناریوها را در نظر می‌گیرند. سناریوها مبتنی بر فناوری های موجود هستند و تأثیر احتمالی فناوری های کاملا جدید یا ناشناخته را در نظر نمی گیرند.

عدم قطعیت های زیادی که در مورد سیستم انتقال انرژی جهانی وجود دارد به این معنی است که احتمال تحقق هر یک از این سناریوها، دقیقاً همان طور که توضیح داده شده، ناچیز است. علاوه بر این، این سه سناریو طیف جامعی از مسیرهای ممکن را ارائه نمی دهند، بلکه آن ها طیف وسیعی از موارد ممکن را در بر می گیرند و بنابراین به معرفی عدم قطعیت های کلیدی در بازارهای انرژی تا سال 2050 کمک می‌کنند.

سناریوهای چشم انداز امسال با در نظر گرفتن دو تحول مهم در سال گذشته به روز شده است:

  • جنگ روسیه – اوکراین
  • تصویب قانون کاهش تورم در ایالات متحده.

جدای از به روز رسانی در مورد این دو پیشرفت، سناریوها عمدتا مبتنی بر تجزیه و تحلیل و سناریوهای چشم انداز انرژی در 2022 هستند. آن ها ارزیابی جامعی از همه تغییرات و تحولات از زمان ارایه چشم انداز ۲۰۲۲ ارایه نخواهند داد.

چشم انداز انرژی برای اطلاع رسانی استراتژی bp تهیه شده و به عنوان مشارکتی در بحث گسترده تر در مورد عوامل شکل دهنده به انتقال انرژی منتشر شده است.

اما چشم انداز زمانی که آینده بازارهای جهانی انرژی را در نظر می گیریم تنها یک منبع در میان بسیاری از منابع است و bp  طیف وسیعی از سناریوها، تحلیل ها و سایر سناریوهای خارجی را به هنگام تشکیل استراتژی بلندمدت آن در نظر می‌گیرد.

از دیدگاه انرژی،  اختلال در منابع  انرژی روسیه و کمبود انرژی جهانی حاصل ازآن، به نظر می رسد تأثیر مادی و ماندگاری روی سیستم انرژی داشته باشد.

سیاست های جهانی انرژی و بحث های سال های اخیر بر اهمیت کربن زدایی انرژی و انتقال به “صفر” متمرکز شده است. اتفاقات سال گذشته به عنوان یک یادآوری به ما خدمت کرده اند که تمام آنچه این انتقال نیز به آن نیاز دارد در نظر گرفتن امنیتو مقرون به صرفه بودن انرژی است.  این سه بعد سیستم انرژی – امنیت، مقرون به صرفه بودن و پایداری – سه موضوع اصلی مسیر انرژی را تشکیل می دهند.

هر انتقال موفق و ماندگار انرژی نیاز به مراجعه به این ابعاد سه گانه را دارد. چشم انداز انرژی سال گذشته شامل هیچ تحلیلی از پیامدهای احتمالی جنگ در اوکراین نبود. در سناریوها 2023  گزارش جنگ و همچنین قانون کاهش گذر از تورم  در ایالات متحده به روز رسانی شده است.

در زمان نگارش، جنگ بدون پایان ادامه دارد. به این ترتیب، هر تحلیلی از پیامدهای احتمالی آن باید “مقدماتی” تلقی شود. با این حال، تجربه از شوک های اصلی تامین انرژی از دهه 1970 نشان می دهد که وقایعی که نگرانی های امنیت انرژی را افزایش دهد می توانند اثرات قابل توجه و مداومی بر بازارهای انرژی داشته باشند.

مهم تر از همه، تمایل کشورها برای تقویت امنیت انرژی خود از طریق کاهش وابستگی به انرژی وارداتی – تحت سلطه سوخت های فسیلی – و در عوض دسترسی به انرژی بیشتر تولید داخل است  که احتمالاً بسیاری از آن ها به دست خواهند آمد.

انرژی‌های تجدیدپذیر و دیگر منابع انرژی غیرفسیلی – نشان می‌دهند که جنگ احتمالاً سرعت انتقال انرژی را تسریع می‌کند.

مقیاس نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی در سال گذشته با زیان تنها کسری از سوخت های فسیلی جهان نیز نیاز به انتقال منظم از هیدروکربن ها، به طوری که تقاضا برای هیدروکربن ها مطابق با منابع موجود باشد، وجود دارد که باید با اجتناب از دوره های آتی کمبود انرژی و قیمت های بالاتر صورت گیرد. این مسائل همراه با پیامدهای گسترده تر انتقال انرژی، در چشم انداز انرژی امسال با استفاده از سه مورد بررسی شده است.

سناریوهای اصلی: شتاب، صفر خالص و شتاب جدید. این سناریوها با هم در بر گیرنده طیف وسیعی از نتایج احتمالی برای سیستم انرژی جهانی طی 30 سال آینده خواهند بود.

درک این محدوده عدم قطعیت به bp کمک می کند تا استراتژی ای را شکل دهد که در برابر سرعت ها و روش های مختلف سیستم انرژی، انعطاف پذیر باشد.

انتقال افزایش مداوم انتشار کربن و افزایش فراوانی آلودگی آب و هوای شدید و رویدادهای سال های اخیر به وضوح بیش از هر زمان دیگری اهمیت یک تغییر قاطع به سمت یک آینده خالص صفر را برجسته می کند.

رویدادهای سال گذشته پیچیدگی و به هم پیوستگی سیستم انرژی جهانی و نیاز به پرداختن به هر سه بعد انرژی را مطرح می‌نماید.

امیدوارم چشم انداز انرژی امسال برای همه کسانی که سعی در پیمایش این موضوع دارند مفید باشد. همانند همیشه، هرگونه بازخورد چشم انداز و این که چگونه می توان آن را بهبود بخشید، بسیار استقبال می شود.


*مدیر اقتصادی شرکت بریتیش پترولیوم