چشم انداز مدیران ارشد ریسک برای 2023

چشم انداز مدیران ارشد ریسک

مجمع جهانی اقتصاد

جولای ۲۰۲۳

این جلسه توجیهی اواسط سال در مورد چشم‌انداز ریسک‌های جهانی با مشاوره و نظرسنجی با مدیران ارشد ریسک از هر دو بخش دولتی و خصوصی، که توسط ابتکار جهانی ریسک‌ها در مرکز انجمن جهانی اقتصاد برای اقتصاد و جامعه جدید سازماندهی شده است، پشتیبانی می‌شود. هدف آن ارائه دیدگاهی هم‌زمان در مورد ریسک‌های حیاتی جهانی برای شناسایی اولویت‌ها برای اقدامات بیشتر توسط سیاست‌گذاران و رهبران کسب‌وکار است که با شوک‌های مرکب به اقتصادها و جوامع مواجه هستند. نظرسنجی ارائه شده در این جلسه توجیهی در ژوئن 2023 انجام شد.
خلاصه مدیریتی:
این اولین چشم انداز مدیران ارشد ریسک در پس زمینه ای از بی ثباتی اقتصادی و تنش های سیاسی منتشر می شود. هدف از این چشم انداز، ارائه یک بررسی در اواسط سال از دیدگاه متخصصان دست اندر کار ریسک است که از طریق یک نظرسنجی جدید از جامعه مدیران ارشد ریسک مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است. در این نظرسنجی از مدیران ارشد ریسک خواسته شد تا سطح احتمالی نوسانات جهانی را در پنج حوزه گسترده (روابط ژئوپلیتیک، اقتصاد، سیاست داخلی، جامعه و فناوری) بسنجند و حداکثر پنج ریسک را که انتظار دارند در باقی مانده سال 2023 تأثیر شدیدی بر سازمان‌هایشان داشته باشد، شناسایی کنند. نتایج به طیفی از خطرات جهانی با پتانسیل تهدید رشد اقتصادی، بی ثبات کردن بازارهای جهانی و اختلال در عملیات تجاری گسترده تر در شش ماه آینده اشاره می کند. مدیران ارشد ریسک بیشتر نگران تداوم نوسانات در روابط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین اقتصادهای بزرگ هستند، و اکثریت آنها تحولات در مقیاس جهانی را پیش بینی می کنند. بیش از 85 درصد از مدیران ارشد ریسک نیز انتظار دارند تا سطحی از نوسانات مداوم در شرایط اقتصادی و مالی در داخل و در بین اقتصادهای بزرگ وجود داشته باشد. در میان ریسک‌هایی که مدیران ارشد ریسک در نظر گرفته‌اند، چهار مورد وجود دارد که غالب هستند، نیمی یا بیشتر از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که احتمال دارد موارد زیر در شش ماه آینده تأثیر شدیدی بر سازمان‌هایشان بگذارند.
شاخص های کلان اقتصادی: تمرکز مدیران ارشد ریسک بر ریسک های اقتصادی با ارزیابی های تیره و تار بین المللی از چشم انداز رشد جهانی مطابقت دارد. نرخ‌های اصلی تورم شروع به کاهش کرده‌اند، اما همچنان به شکل‌دهی چشم‌انداز ریسک اقتصادی ادامه می‌دهند، به ویژه از طریق افزایش نرخ‌های بهره که تقاضا را تحت فشار قرار داده و هزینه‌های استقراض را بالا برده است.
اختلال در قیمت گذاری و/یا عرضه ورودی های کلیدی: اگرچه فشارهای زنجیره تامین جهانی نسبت به سطوح ثبت شده در دو سال گذشته کاهش یافته است، بسیاری از سازمان ها هنوز با عدم اطمینان قابل توجهی در ارتباط با در دسترس بودن و قیمت گذاری ورودی دست و پنجه نرم می کنند، به ویژه برای برخی مواد خام. تعدادی از امدیران ارشد ریسک که مورد بررسی قرار گرفتند بر این باورند که شوک‌های محیطی یا ژئوپلیتیکی بیشتر به ورودی‌های کلیدی – برای مثال، ناشی از بازگشت شرایط ال نینو یا تشدید کنترل‌ها بر نهاده‌های صنعتی حیاتی – نیز یک امکان با اهمیت در شش ماه آینده است.
درگیری های مسلحانه و/یا استفاده از سلاح: نگرانی مدیر ارشد ریسک در مورد خطرات درگیری ممکن است تا حدی به ادامه جنگ در اوکراین و همچنین اختلالات غیرمستقیم در الگوهای تجاری و زنجیره تامین مربوط باشد. با این حال، سازمان‌های متعددی در سراسر جهان مستقیماً تحت تأثیر درگیری‌های مسلحانه قرار می‌گیرند، به طوری که در حال حاضر حدود 110 درگیری از این قبیل در سطح جهان رخ می‌دهد.
تغییرات مقرراتی، انطباق و اجرا: نمونه هایی از خطرات نظارتی که توسط مدیران ارشد ریسک برجسته شده است شامل محدودیت های تجاری و مقررات در حال تحول مربوط به تغییرات آب و هوا و فناوری است. پاسخ دهندگان همچنین به اهمیت فزاینده ریسک های اخلاقی و اجتماعی برای سازمان ها اشاره می کنند که مدیریت آن را پیچیده تر از رعایت مقررات می دانستند. این نظرسنجی همچنین خطرات ناشی از پیشرفت های تصاعدی را که در فناوری های هوش مصنوعی ایجاد می شود، در نظر گرفت. سه چهارم پاسخ دهندگان انتظار نوسانات در حوزه فناوری را در باقیمانده سال 2023 دارند، و نسبت مشابهی موافق هستند که فناوری های هوش مصنوعی خطرات اعتباری را برای سازمان آنها ایجاد می کند، به عنوان مثال، به دلیل احتمال نقض داده های حساس به صورت ناخواسته یا به دلیل عملیات مخربانه. قصد اتفاق نظر وجود داشت که توسعه و استقرار فناوری‌های هوش مصنوعی از مدیریت ریسک‌های مرتبط پیشی می‌گیرد و 90 درصد از پاسخ‌دهندگان می‌خواهند شاهد تسریع در معرفی مقررات و نرده‌های محافظ باشند. خود تنظیمی به طور فزاینده ای اهمیت می یابد و بیش از نیمی از پاسخ دهندگان نشان می دهند که سازمان آنها قصد دارد ظرف شش ماه آینده یک حسابرسی هوش مصنوعی انجام دهد. در حالی که پیشرفت در مقررات مرتبط با هوش مصنوعی از قبل آغاز شده است، اقدامات سازمان‌ها در شش ماه آینده برای کمک به اطمینان از اینکه این خطرات فناوری به سرعت در حال توسعه به بحران جهانی بعدی تبدیل نمی‌شوند، حیاتی خواهد بود.