عدم ثبات سیاسی و اقتصادی باعث خروج سرمایه از بازار سرمایه شده است

مجتبی شهبازی*

ورود نقدینگی طی این روزها به بازار سرمایه می تواند قاعده بازی را عوض کند.

آن طور که شاخص، بیانگر بازار سرمایه است، طی هفته گذشته شاخص بازار به عدد یک میلیون و 240 هزار واحد رسید و پایین ترین سطح خود را در ماه های اخیر تجربه کرد. در این میان دلیل خروج نقدینگی از بازار به دلایل متعدد بستگی دارد که مهم ترین دلیل آن عدم ثبات اقتصادی و سیاسی است که این روزها به خطر افتاده است و باعث شده تا سرمایه گذاران احساس خطر کنند و ترجیح دادند، دارایی خود را در بازار سرمایه به نقد تبدیل کنند و منجر به این شد تا در این قیمت های خیلی پایین، بازار خروج نقدینگی را توسط حقیقی ها داشته باشد، اما دلایل بنیادی در این موضوع از لحاظ تحلیلی که در صورت های مالی بخواهیم راجع به آن ها صحبت کنیم در حقیقت وجود ندارد که این فروش ها را توجیه کند.

حال باتوجه به شرایط، اگر بخواهیم بازار را از بعد تحلیل بنیادی بررسی کنیم، باید گفت که شرکت ها در شرایط بدی قرار ندارند و برعکس بسیاری از شرکت ها در وضعیت خوبی قرار دارند یا حداقل خطر خاصی برای آن ها متصور نیست و ریسک زیادی ندارند؛ از لحاظ قیمت هم قیمت اکثر صنایع موجود در بازار سرمایه با افت خیلی شدیدی همراه بوده که به نوعی جذابیت قیمتی پیدا کرده و p/e میانگین بازار به پایین ترین اعداد خود طی سالیان اخیر رسیده است که اگر به سابقه بازار رجوع شود، کاملا پیداست که هر زمان که p/e میانگین بازار به این اعداد رسیده، ما شاهد برگشت بازار، به نوعی صعود شاخص در بازار سرمایه بوده ایم.

درحال حاضر با توجه به حمایتی که طی هفته اخیر توسط دولت از بازار سرمایه شده و ورود نقدینگی را از سمت شرکت های حقوقی داشته ایم، باعث شده تا سمت تقاضای بازار سرمایه تقویت شود و از طرفی برخی کدهای حقیقی وارد بازار سرمایه شدند و نقدینگی وارد بازار کردند که باعث تضعیف بخش عرضه شده که روزهای قبل فروش خود را داشته اند که منجر به این شد تا صف های خرید در اکثر نمادها به وجود بیاید از جمله نمادهای بزرگی مثل ملی مس و سایر نمادها.

شاخص هم از یک میلیون و 240 هزار واحدی که کف خود در طی هفته گذشته بود، الان به بالای عدد یک میلیون 330 هزار واحد رسید که برای یک هفته رشد خوبی محسوب می شود. در حقیقت ورود نقدینگی طی این روزها به بازار سرمایه می تواند قاعده بازی را عوض کند.

اکنون چشم انداز بازار سرمایه این است که نقدینگی بخش حقیقی کماکان تردید دارد و تا شرایط ثبات در اقتصاد و سیاست در کشور تجربه نشود شاید به این زودی کدهای حقیقی دوباره به بازار سرمایه برنگردند، در حقیقت اعتماد باید به بازار سرمایه برگردد و ریسک های سیستماتیکی که به بازار تحمیل می شود، حتما کم رنگ شود؛ آن زمان می توان پیش بینی کرد که قطعا نقدینگی از طرف بخش خصوصی به بازار سرمایه برمی گردد. حائز اهمیت است که کدهای حقوقی هم با این قیمت هایی که خرید می کنند قیمت های ارزنده ای با دید بلندمدت است و کارمعقولی انجام می دهند و بازده خوبی هم نصیبشان خواهد شد، کما این که در هفته اخیر هم این اتفاق برای آن ها افتاده است.

وضعیت بازار در کل، هم از لحاظ جذابیت قیمتی و هم از لحاظ ارزش دلاری، نسبت به سال 1392 و سالیان گذشته و هم از لحاظ میانگین p/e و وضعیت سودآوری شرکت ها و قیمت های جهانی و در کل از هر پارامتر اثرگذار بر بازار توجه شود، تصمیم گیری برای ورود سرمایه به بازار سرمایه شرایط خوبی است ولی تا رفع ریسک های سیستماتیک در بازار به نوعی بخش حقیقی ممکن است به این زودی وارد بازار نشود ولی اگر بخواهیم به تجارب سال های قبل اشاره کنیم همیشه در اوج ناامیدی شرایط خوب بازار از لحاظ بنیادی، باعث شد تا نقدینگی بخش حقیقی به بازار برگردد و امیدواریم در شرایط کنونی هم این اتفاق برای بازار سرمایه رخ دهد.


*مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد