در راستای تقویت مطالبه گري زنان باید فرهنگ سازی درستی صورت گیرد

*فریال مستوفی

نیمی از جمعیت کل جهان را زنان تشکیل می‌دهند. زنان آگاه و اندیشمند، فرزندان آگاه تربیت می‌کنند و آگاهی اساس توسعه است. نتایج مشارکت زنان در اقتصاد، قطعا افزایش درآمد سرانه، تقویت حس استقلال و تأثیر آن بر افزایش مشارکت های بیشتر و اتخاذ تصمیم های بهتر، بهبود شاخص های اقتصادی در سطح کلان، فرهنگ سازی صحیح درجهت افزایش مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی-اقتصادی و… خواهد بود.

به عنوان یک کارآفرین و فعال اقتصادی زن بر فرهنگ سازی در راستای تقویت مطالبه گري زنان به یک ضرورت تأکید دارم. وزارت آموزش و پرورش و رسانه‌های اجتماعی می‌توانند در این عرصه فعال باشند و در شکل گیری فرهنگ ترويج شایستگی‌های زنان در جامعه سهیم باشند.

مدرسه و خانواده نیز نهادهای مهمی در امر فرهنگ سازي هستند و مي توانند از طرق ذیل کمک نمایند:
– اصلاح باورهای کلیشه ای ازطریق تعلیم و تربیت و رسانه ها
– نهادینه کردن فرهنگ شایسته سالاری
– بهبود دستیابی برابر به منابع، فرصت ها و منافع
– ارتقای توانایی های حرفه ای زنان از طریق برنامه های آموزشی مخصوص جهت افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق خود
– تلاش در به وجود آوردن فضای حمایتی لازم در این خصوص

بايد توجه داشت كه مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی نیز کمرنگ است و این مسئله با عدالت در اخذ مسؤولیت‌ها با در نظر گرفتن شایستگی ها و ظرفیت های موجود در جامعه زنان کشور همخوانی ندارد.

دفاع از شایسته سالاری و مبارزه با تبعیض جنسیتی، به منظور ارتقای رتبه کارکنان زن، به پست های مدیریتی بالاتر، حمایت ازسازمان های مربوط به زنان در بخش های دولتی و غیردولتی و همچنین گذراندن آموزش های لازم و تلاش برای ایجاد تشکل های غیردولتی(NGO) مربوط به زنان و برطرف کردن محدوديت‌هاي اجتماعي، فرهنگي در راستای ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی فعاليت‌هاي زنان بايد مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مشکلات آموزش و تحصیل برای دختران، نبود تعریف درست از وظایف اجتماعی زنان و عدم ارائه الگوی صحیح از زن موفق در جامعه کنونی به دانش‌آموزان است. متأسفانه آموزش‌های مهارت اجتماعی در ایران نه تنها در اولویت مسائل آموزش قرار ندارد، بلکه اندک آموزش‌ها و الگوسازی‌هایی که در کتب درسی از نقش زنان و دختران ارائه می‌شود، قابلیت تطبیق با جامعه واقعی کنونی را ندارد.

بدون تردید، شناخت جایگاه واقعی زنان ایرانی و احیای جایگاه سازندگی آن ها، نیازمند بازنگری جدی به این مقوله است و اولین قدم توجه به شایستگی ها و توانمندی های زنان و رفتن به سمت کسب جایگاه های متناسب با این توانمندی ها و در نهایت، تلاش برای ارتقاء جایگاه و پیشبرد نقش جامعه زنان کشور در توسعه پایدار است.

بر این باور هستم که بانوان کشور ما امروز از توان و قابلیت علمی، اجرایی کافی برای دفاع از حقوق و مطالبات خود به میزان کافی برخوردار می باشند. بنابراين بهتر است به جای وضع قوانین ناعادلانه مانند سهمیه‌بندی جنسیتی،‌ الگو‌های مشخصی را برای دختران نوجوان ایجاد کنیم. اثرگذاری آشنایی با الگوهای موفق سبب شکل‌گیری اهداف و روشن شدن مسیر مطلوب زندگی می‌شود. اثرگذاری بالای این فرهنگ‌سازی در آینده دختران به خصوص در مناطق محروم با هیچ قسم از توانمندسازی‌های معمول زنان جهت حضور در جامعه و بازار کار و اقتصاد، قابل قیاس نیست.

در کنار فرهنگ سازی، دولت باید درصدد ایجاد فضای رشد و مطلوبیت محیط کسب و کار و اشتغال فارغ التحصیلان جوان باشد. افزایش تعداد زنان در پست‌های کلیدی می تواند باعث استفاده از پتانسیل‌های جامعه، افزایش تنوع نگاه در محیط‌های کاری و افزایش انگیزه برای نسل آینده شود. اگر به زنان امکان ورود به پست‌های کلیدی را بدهیم، نه تنها نتیجه مثبت آن را خواهیم دید، بلکه به نسل آینده انگیزه پیشرفت و افزایش بهره‌وری را خواهیم داد.


*رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران و ایران